Termeni și Condiții

Termeni de utilizare și condiții generale
SC Avant Credit SRL
 
 
Prezentul document conține Termenii de utilizare și Condițiile generale a site-ului www.avantcredit.eu
Site-ul www.avantcredit.eu este operat de societatea SC Avant Credit SRL cu sediul social în Ilfov, str. Mărgăritarului, Nr. 39, sat Ostratu, Comuna Corbeanca, înregistrată la Registrul Comerţului din Ilfov cu nr. J23/1160/2021, cod de înregistrare fiscală 43792265.
Acești Termeni de utilizare și condiții generale sunt obligatorii pentru toate persoanele care utilizează produsele și serviciile prezentate de SC Avant Credit SRL prin intermediul site-ului și reglementează toate raporturile juridice născute cu utilizatorii site-ului.
Utilizarea site-ului (accesul și navigarea pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta, fără a avea dreptul de utilizare, reproducere, copiere, distribuire, republicare, fără acordul explicit al Proprietarului.
 
Conform informării GDPR și Politicii de Confidențialitate a SC Avant Credit SRL, toate informațiile obținute direct sau indirect, vor fi stocate într-o bază de date proprie, vor fi considerate și tratate ca fiind confidențiale și vor fi pe deplin protejate de către SC Avant Credit SRL prin intermediul unui responsabil (persoană abilitată) în acest sens (Data Protection Officer).
 
Răspundere: SC Avant Credit SRL nu va fi răspunzător pentru nici un prejudiciu direct, indirect, incidental, rezultat sau punitiv care derivă din: (a) abilitatea (sau inabilitatea) de a accesa site-ul, (b) utilizarea (sau inabilitatea de a utiliza) conţinutul acestui site, sau (c) conţinutul site-ului. Responsabilitatea în cazul infectării cu viruși de pe site sau serverul prin care se accesează site-ul nu aparține Proprietarului.
 
Definiții
„Produse și servicii ”    înseamnă orice produs sau serviciu care se prezintă Clientului pe site www.avantcredit.eu  în scopul desfașurării activitații de intermediere de produse / servicii de creditare.
„Utilizator” înseamna persoana fizică majora sau persona juridică ce acceseaaza site-ul www.avantcredit.eu
„Campanie”    înseamnă acțiunea de a expune, un numar finit de bunuri, produse și/sau servicii având un stoc limitat și/sau predefinit, pentru o perioadă de timp stabilită de SC Avant Credit SRL sau partenerii acestuia.
„Drepturi de proprietate intelectuală”      înseamnă toate drepturile materiale cum ar fi know-how, dreptul de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
„Avant Credit” înseamnă persoana juridica SC Avant Credit SRL  care operează site-ul on-line www.avantcredit.eu
„Platforma Avant Credit”/ „Platforma” înseamnă website-ul www.avantcredit.eu unde sunt expuse produsele și serviciile oferite de SC Avant Credit SRL în scopul desfașurării activitații de intermediere.
Scopul site-ului (platformei)
Site-ul www.avantcredit.eu permite Utilizatorilor să vizualizeze produsele și serviciile prezentate de SC Avant Credit SRL în scopul desfașurării activitații de intermediere, cu respectarea termenilor și condițiilor menționate în prezentul document.
Acceptarea termenilor și condițiilor. Utilizarea Platformei/Site-ului
Accesul și utilizarea site-ului www.avantcredit.eu sunt supuse termenilor și condițiilor de utilizare descrisi/descrise în prezentul document și legislatiei aplicabile.
În situația în care Utilizatorul nu este de acord sau nu acceptă, fără limitări, termenii de utilizare și condițiile generale ale site-ului, Utilizatorul nu va putea utiliza site-ul www.avantcredit.eu și este rugat să părăseasca site-ul.
Accesul Utilizatorului la conținutul site-ului poate fi suspendat sau blocat în situațiile în care Utilizatorul folosește un limbaj și/sau comportament inadecvat, intimidant, ostil, degradant ori ofensator atunci când contactează Prestatorul de servicii.
SC Avant Credit SC publică pe site produsele și serviciile în scopul desfașurării activitații de intermediere de produse / servicii de creditare. Oferta de produse și servicii nu este o ofertă prin care se încheie un contract, asa cum este definită la art. 1188 alin. 1 din Codului Civil oferta de produse și servicii este doar cu titlu informativ, iar SC Avant Credit SRL nu are obligația de a încheia un Contract de prestare servicii, cu privire la produsele și serviciile respective.
SC Avant Credit SRL ia toate măsurile pentru ca informațiile publicate pe site, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor, să fie, în orice moment, corecte și complete.
De asemenea SC Avant Credit SRL își rezervă dreptul de a retrage orice produs și serviciu din site, în orice moment.
4. Limitarea răspunderii
SC Avant Credit SRL nu poate fi ținut responsabil în nici un fel în fața nici unui Client care utilizează site-ul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.
Clienții vor folosi pentru accesarea și utilizarea site-ului www.avantcredit.eu propriile echipamente, sisteme și programe (Smartphone, Tabletă, PC, conexiune Internet, browser, computer etc.). Deși SC Avant Credit SRL a depus eforturi pentru asigurarea accesibilității și utilizării interfeței tehnice incluse în proiect prin internet ("online") a informațiilor aferente site-ului www.avantcredit.eu, nu răspunde pentru compatibilitatea echipamentelor informatice, sistemelor sau programelor folosite de Client cu interfața tehnică a site-ului www.avantcredit.eu pentru accesarea online.
SC Avant Credit SRL va depune diligențe pentru a pune la dispoziția Clienților site-ul www.avantcredit.eu  precum și pentru a asigura o utilizare cât mai facilă a acestora.
SC Avant Credit SRL va depune diligențe pentru a adapta site-ul în scopul asigurării cerințelor operaționale, precum și respectării cerințelor legislative aplicabile, după caz.
SC Avant Credit SRL va depune diligențe pentru a oferi suport Clienților în scopul utilizării site-ului, precum și pentru a evita apariția sau a corecta eventuale erori.
Utilizarea site-ului www.avantcredit.eu se face în condițiile prezente și "CA ATARE", respectiv "AȘA CUM ESTE DISPONIBIL", fără nici o reprezentare și fără vreo garanție, fie ea expresă sau implicită, iar Prestatorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări a setărilor tehnice sau altele asemenea.
SC Avant Credit SRL iși rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, funcționarea site-ului www.avantcredit.eu cu sau fără o notificare prealabilă, precum și de a modifica conținutul și condițiile de folosire a site-ului www.avantcredit.eu, fără vreo informare prealabilă.
SC Avant Credit SRL își rezervă dreptul de a efectua modificări ale platformei/site-ului și/sau structurii acesteia.
SC Avant Credit SRL își rezervă dreptul de a introduce materiale publicitare de orice natura și/sau legături pe oricare pagină a site-ului www.avantcredit.eu
SC Avant Credit SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru nici o daună sau virusi care ar putea infecta computerul, dispozitivul (tableta, telefon mobil, smartphone, smartwatch etc.) sau alte bunuri utilizate de Client, în vederea accesării sau utilizării site-ului.
 5. Drepturi de proprietate intelectuală cu privire la site-ul www.avantcredit.eu
SC Avant Credit SRL deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la site-ul www.avantcredit.eu, inclusiv cu privire la conținut și/sau programele de calculator asociate SC Avant Credit SRL (denumite în continuare Drepturile de proprietate intelectuală).
Conținutul site-ului, inclusiv dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia sunt proprietatea exclusivă a SC Avant Credit SRL sau acesta deține acordul titularului de drept pentru utilizarea mărcilor, desenelor, logo-urilor, imaginilor respective de orice fel, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Aceste elemente sunt protejate de legislația romînă și de reglementările internaționale referitoare la respectarea drepturilor de autor a mărcilor, desenelor, brevetelor etc.
Aceste elemente nu pot fi copiate, modificate, publicate pe alte site-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Client. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afisate pe Site sunt Mărci aparținând SC Avant Credit SRL sau Partenerilor acestuia.
Clientul declară și întelege că orice utilizare neautorizată a acestor elemente reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale SC Avant Credit SRL sau ale Partenerilor săi și va atrage exercitarea, de către aceștia, a tuturor remediilor legale.
Utilizarea sau reproducerea oricăror elemente din cele enumerate mai sus, fără acordul scris prealabil al SC Avant Credit SRL se pedepsește conform legilor în vigoare.
6. Dispoziții finale
SC Avant Credit SRL poate, în orice moment, să revizuiască Termenii de utilizare și condițiile generale. Modificările vor fi aplicabile din momentul publicării acestora pe site-ul www.avantcredit.eu. Ulterior publicării versiunii la zi a Termenilor și condițiilor, accesarea și utilizarea în continuare a Serviciilor reprezintă acordul Clientului cu privire la respectarea acestora.
Clientul trebuie să citeasca cu atenție Termenii de utilizare și condițiile de utilizare și să respecte oricare și toate aceste revizuiri. 
SC Avant Credit SRL prelucrează datele cu caracter personal ale Clienților conform Politicii privind protecția și prelucrarea datelor.
Politica de cookie face parte parte integrantă din prezentul Document.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătit?

Completează formularul ca să știm ce credite să pregătim pentru tine și revenim în maxim 2 zile lucrătoare.

logo-otpbank
logo-raiffeisen
logo-brd
logo-firstbank
logo-bancatransilvania